22 Eylül 2016

22 Eylül 2016

Toplantımız dostumuz Öner Akgerman’ın Mordoğan’daki Ertuğ Balık Tesisleri’nde gerçekleştirdik.