3 mayıs 2018

3 mayıs 2018

Toplantımızda konuşmacımız Yılmaz Karakoyunlu idi.