6 Aralık 2018

6 Aralık 2018

Toplantımızı Kulup Ofisinde kulüp Asamblesi şeklşnde gerçekleştirdik.