7 Aralık 2017

7 Aralık 2017

Toplantımızda konuşmacımız dostumuz Yaşar Yüksek idi.