Dörtlü Deney

Dörtlü Deney

Rotaryenlerin en çok kullandıkları, söyledikleri ve basılı olarak işyerlerinde bulundurmaktan hoşlandıkları bir iş ahlakı dünya kuralı vardır ki buna “4 – Way Test”, yani “Dörtlü Deney” diyoruz.

Bu dörtlü deney kuralı ilk olarak 1932 yılında Herbert J. Taylor tarafından, başına getirildiği iflas aşamasındaki

Chicago Alimünyum Şirketi başkanlığına geldiğinde söylenmiştir. Tayor, öncelikli mali güçlükler içerisinde kıvranan ve çökme noktasına gelmiş bu şirketi kurtarmak için bir yoi arayışına girdiğinde, tüm çalışanlara kılavuzluk edecek bir öneriler dizisi yazdı.

Çalışan kişilerin iş ve meslek yaşamlarında uygulamalarını istediği bu 24 kelimelik iş ve ahlakı prensibi gerçekte bir mucize yarattı ve bu basit iş ahlakı prensibi ve felsefesinin heryerde uygulanabilir nitelikte olduğu anlaşıldı.

Bu “Dörtlü Deney”, şirketin satışlarında, üretiminde, reklamlarında ve alıcı, satıcı gibi tüm ilişkilerinde yol gösterici bir rehber oldu ve sonuçta şirketin kurtulmasının bu basit felsefesinin uygulanması sonucu gerçekleştiği düşünüldü.

Herb Taylor 1954-1955 döneminde Uluslararası Rotary başkanı oldu, ama 1943 yılında ortaya çıkardığı bu “Dörtlü Deney” dünya üzerinde yüzden fazla değişik dile çevrildi

ve binlerce değişik şekil ve biçimde yayınlandı. Dörtlü deney ile verilmek istenen mesaj dünyadaki tüm Rotaryenler tarafından iyice bilinmeli ve uygulanmalıdır.

Şöyle ki: “Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler”

1) GERÇEĞE UYGUN MU?

2) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ?

3) İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLARI SAĞLAYACAK MI?

4) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?