Grup İnceleme Değişim

Grup İnceleme Değişim

Rotary Vakfı’nın en etkili ve en başarılı uygulamalarından biri olan Grup İnceleme Değişim – GİD (Group Study Exchange – GSE) programı 1965 yılından beri bütün dünyada ilgi görmüştür. Uluslararası Rotary 2420. Bölge bu programı başından beri her yıl uygulamaktadır.
 
Profesyonel meslek yaşamlarının henüz başında olan 25 – 40 yaşları arasındaki genç kadın ve erkek iş ve meslek sahiplerinin  bir başka ülkeyi ziyaretlerine olanak sağlayan bu program, Rotary Vakfı’nın diğer programlarında olduğu gibi, toplumlar ve kültürler arasında iyi niyet ve dostluğu geliştirerek karşılıklı anlayış kanallarını açmakta ve dünya barışına katkıda bulunmaktadır.
 
Mesleki ve kültürel iletişimi sağlayan bu programla, Rotaryen olmayan dört işadamı/işkadını, bir Rotaryenin liderliğinde, yabancı bir ülkedeki Rotary Bölgesine 4 haftalık bir seyahat yaparlar.  Bu seyahatte her bir ekip üyesi misafir edildiği ülkenin sadece kültürel ve doğal güzelliklerini görmekle kalmaz, aynı zamanda o ülke insanlarının ve toplumunun yaşam tarzını yakından tanır ve yapılan mesleki gezilerle de kendi iş dalındaki görgü ve bilgisini artırır.
  İki ülkedeki iki bölge arasında yapılan bu uygulama ile her iki bölgeden birer ekip karşılıklı olarak diğerinin bölgesini ve ülkesini ziyaret eder.

Ekip üyeleri Rotaryen ailelerin evlerinde misafir edilir, program süresince pek çok 
Rotary toplantısına katılır ve konuşmacı olarak kendi ülkesini ve kültürünü tanıtırlar.   Özellikle, misafir eden bölgenin, “Bölge Konferansı” resmi programında yer alarak, tüm kulüplere ulaşma, Rotaryenlerle tanışma şansını yakalarlar.

Adaylarda Aranan Koşullar

 • 25 – 40 yaş arasında olmak
 • En az iki yıldır belirli bir işte veya meslekte çalışıyor olmak ve program dönüşü de aynı işe ve mesleğe en az belli bir süre daha devam edecek olmak
 • Çalışmakta olduğu kuruluştan, seyahat süresince işinden ayrı kalabileceğine dair şirket yetkilileri tarafından imzalanmış belge getirmek
 • Gidilecek olan ülkenin dilini iyi derecede konuşuyor olmak
 • Aday gösterildiği ülkenin vatandaşı ve gösterildiği bölgede ikamet ediyor olmak
 • İyi görünüşlü ve giyimli olmak
 • Kendini açık ve mantıklı bir şekilde ifade edebilmek
 • Açık fikirli, hoşgörülü, esnek ve ekip ruhu ile seyahate yatkın olmak
 • Seyahat etmesine engel olabilecek bir rahatsızlığı ve sağlık sorunu olmamak.Yoğun bir seyahat ve ziyaret programının gereklerini yapmaya hazır olmak

Bu programa Rotaract’ lar da aday olarak başvurabilirler.

Kimler Aday Olamaz?

 • Rotaryenler
 • Herhangi bir Rotary kulübü onur üyeleri
 • Bir Rotaryen ile birinci dereceden kan bağı olanlar
 • Rotaryen eşleri
 • Bir Rotary kulübü ya da organizasyonunda ücretli çalışan kişi, ya da böyle bir kişinin birinci dereceden akrabası olanlar
 • Başvuru tarihinden en az 36 ay önce Rotary kulübünden istifa etmiş bir Rotaryen veya böyle bir Rotaryenin birinci dereceden akrabası aday olabilir

Ekibe seçilen adaylardan beklenenler

 • Seyahatten önce yapılacak grup toplantılarına ve oryantasyon seminelerine katılmak
 • Pasaport ve vize, aşı işlemlerinin gereklerini yapmak
 • Ekip lideri Rotaryenin karar ve talimatlarina uymak

Giden ekibin üyelerinin sağlık ve seyahat sigortası öneren kulüp tarafından yaptırılır. 

Başvurular, Seçim ve İşlemler

 • Kulüp üyelerinin araştırması sonucu saptanan aday başvuru formunu (The Rotary Foundation Group Study Exchange Team Member Application) doldurur ve Kulüp Başkanı veya Kulüp Rotary Vakfı Komitesi Başkanı bu formu Bölge Rotary Vakfı Komitesine ulaştırır.
 • Başvurular Bölge Rotary Vakfı Grup İnceleme Değişim Komitesine 15 Ekim tarihine kadar gönderilir.
 • Bölge Rotary Vakfı Grup İnceleme Değişim Komitesi Kasım ayında, Rotary Vakfının kurallarına göre oluşturacağı jüriyi toplantıya çağırarak her bir aday ile ayrı ayrı ve ayrıntılı mülakat yapılmasını sağlar. Jüri programa katılacak dört ekip üyesini seçer.
 • Sonuç kulüplere bildirilir.
 • Seçilen ekip üyelerinden gerekli bilgi ve evrak temin ediler.
 • Seçilen ekip üyeleri gidecekleri tarihe kadar düzenlenecek bir takvimle gerekli bilgileri alırlar ve sunum hazırlıklarını yaparlar.
 • Ekipler ziyaretlerini genellikle karşılıklı olarak Nisan ve Mayıs aylarında yaparlar.

Bu Programa Kulüpler ve Rotaryenler Nasıl Katkıda Bulunabilirler?

 • Yukarıdaki şartlara uygun aday bularak.
 • Gelen yabancı ekibi 3 gece evinde ağırlamak suretiyle ev sahibi olarak.
 • Gelen ekibin seyahat programı sırasınca herhangi bir gün sorumlusu olarak.
 • Yabancı ekibin programlarına bizzat katılarak.
 • Ekipleri (giden ya da gelen) kulübün haftalık olağan toplantısında ağırlayarak.
 • Gelen ya da giden ekiplerin çeşitli ihtiyaçlarına (hediyelikler, T-Shirt, ceket, sigorta vs.) sponsor olarak/bularak.