Meslek Hizmetleri

Meslek Hizmetleri

Meslek hizmetleri, hizmet dalları arasında “İkinci Hizmet Dalı”’dır. Rotaryenlerin kendi iş veya meslek dallarını rotaryen dostları nezdinde temsil etme ve işlerini en yüksek etik standartları içerisinde yapma ve mesleklerinde örnek kişi olma taahhütlerinden ötürü Meslek Hizmetleri üyeleri ile kişisel olarak en yakından ilgili olan hizmet dalıdır

Meslek hizmetleri programlarında iş, ticaret, sanayi ve meslek dallarında kaliteyi yükseltici iş ilişkilerini güçlendirmenin yolları aranır ve bu amaçla meslek hizmetleriyle ilgili programlar düzenlenir. Rotaryenler her bir kişinin günlük iş ve meslek faaliyetlerini yaparken, bu çalışmaları ile daha iyi bir topluma kavuşmak için çok değerli bir katkıda bulunduklarına inanırlar.

Meslek hizmetlerinde yardımcı olmanın bir yolu genellikle genç ve yeni yetişen kişilere yol göstererek, onların meslek seçimlerinde öncü olmak, mesleklerinin özelliklerini tanıtmak gibi hizmetlerdir. Bazı kulüpler bu amaçlar doğrultusunda okullara giderek meslekleri hakkında konferanslar verir ve gençlere ışık tutmaya çalışırlar. Diğer bir kısım Rotary kulüpleri ise toplumda kendi mesleklerinde başarılı olmuş kişileri ödüllendirme yoluyla mesleki başarıyı yüreklendirmek ve yüceltme yoluna giderler. Rotary’de bir sembol haline gelmiş olan “4’lü Özdenetim” ve benzeri diğer meslek ahlakı ile ilgili iş ve meslek hizmetlerinde dürüstlük aşılayan sözleri ve deyimleri gençlere aşılayarak iş dünyasına girmeye hazırlanan gençleri iyiye doğru yönlendirmeye çalışırlar. Yine bir çok kulüpde sıkça başvurulan bir yöntem, konuşmacı olarak kendi mesleklerinde sivrilmiş ve başarılı olduğu bilinen kişileri toplantılarına sıkça davet ederek onların konuşmalarını dinlemek ve bunlardan topluca yararlanmaktır.

Meslek hizmetlerinin yerine getirilme yöntemi ne olursa olsun, rotaryenler iş ve meslek alanında her tür yararlı meşguliyetin değerini takdir eden bir anlayışa sahip olduklarını ve her tür meslek ve iş alanında yüksek ahlaki standartlar arayan özelliklerini her fırsatta bir bayrak gibi dalgalandırırlar. İşte bunun içindir ki bu hizmet alanı her Rotary Kulübü için olması gereken temel bir şarttır.