Polio Plus

Polio Plus

Rotary’ nin, yeryüzünden çocuk felci hastalığının silinmesi programına katılması 1979 yılında Filipinler’ deki altı milyon çocuğa polio aşısının temin edilmesi ve ulaştırılması görevini üstlenmesi ile gerçekleşti. Bu Sağlık, Açlık, İnsanlık programının (3-H) ilk adımı olarak düşünülmüştü. Takip eden dört yılda aynı uygulama Haiti, Bolivya, Fas, Sierra Leone ve Kamboçya için de gerçekleştirildi.

1980’lerin başında Rotary, tarihindeki en iddialı programı hayata geçirmek için planlamalara başladı. Tüm dünya çocuklarını polio aşısı ile tanıştırmak görkemli bir çaba olarak düşünüldü. PolioPlus programı, etkili polio aşısının mucidi Dr. Albert Sabin‘in de destek ve tavsiyeleri alınarak, ulusal ve uluslararası sağlık örgütleri ile işbirliği içinde, 1985 yılında kurumsallaştırıldı.

1985 yılının Ekim ayında Birleşmiş Milletlerin 40. Kuruluş yıldönümünde Rotary PolioPlus programı için 120 milyon dolarlık fon ayırdığını ilan etti. Bu başlangıç tüm dünyada halk sağlığı ile ilgilenen kuruluşları harekete geçirdi. Üç yıl içinde Rotaryenler bu fonu 247 milyon dolara çıkardılar. 2005 yılı itibari ile Rotary’in programa katkısı altıyüz milyon dolara ulaştı. Bu sayı İngiltere, Japonya gibi ülkelerden ve Birleşmiş Milletler fonlarından yapılan yardımlardan daha fazladır.

Rotary’nin yeryüzünden çocuk felcini silme çabalarındaki rolü gelişerek artmaktadır. Öncelikle hızlandırıcı etkisiyle aşı için mali kaynakların temin edilmesi ve dağıtımda karşılaşılan sorunların gönüllüler yoluyla çarçabuk çözülmesini sağlanmıştır. Rotary bünyesinde kurulan bu fon Dünya Sağlık Örgütünün çocuk felci uzmanlarını finanse etmekte ve programa rehberlik etmelerini sağlamaktadır.

Rotary, hükümetleri harekete geçirerek, kamu fonlarından programa 1,5 milyar dolarlık katkı vermelerini sağlamıştır. 2000 yılında ise Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa bir çalışma başlatarak özel sektör ve kişilerin bağışları ile toplanan yüz milyon doların programa aktarılmasına önayak olmuştur.

Global Polio Eradikasyon İnsiyatifi insani yardım konusunda tüm dünyaya model oluşturmuştur. Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi Gro Harlem Brundtland Rotary’nin “çocuk felci olmayan bir dünya” vizyonuna sahip ilk topluluk olduğunu ve bu hayalin gerçekleştiğini göreceklerini ilan etmiştir.