Rotary Vakfı

Rotary Vakfı

Amaç

Rotary Vakfı’nın başlıca iki amacı vardır;

 • Rotary’nin Amacını ve Misyonunu Gerçekleştirmek.
 • Dünyada Anlayış ve Barışı Sağlamak için çalışmak.

 Sivil Toplum Kuruluşlarının varlıklarının ve başarılarının iki ana elemanı vardır;

 • üyeler (kadro)
 • projeler (ortak hedef)

Rotary Vakfı Programları Tanıtımı

Üyeler ortak hedefler saptar, proje üretir ve gerçekleştirirler. Projelerin olumlu sonuçları alındıkça üyeler arasında dayanışma ve dostluk pekişir. Bu dostluklar yeni projelere yol açar. Biri olmadan diğeri olmaz.
 
Uluslararası Rotary bu iki elemanı birlikte yaşatmak ve böylece Rotary’nin devamlılığını, kulüplerin güçlenmesini ve etkinliğini sağlamak için Rotary Vakfı’nın desteğine gereksinim duyumuş ve Rotary Vakfı da bu amaç ve misyonun paralelinde kulüpleri ve Rotaryenleri proje yapmaya teşvik eden programlar geliştirmiştir.
 
Rotary Vakfı’nın programları ve alt başlıkları şöyledir.
 
PolioPlus

Detaylı bilgi: http://www.alsancakrotary.org/etkinlikler/hizmetler/polio-plus.html
 
İnsani Ödenekler Programları

 • Basitleştirilmiş Bölge Ödenekleri
 • Eşli Ödenekler
 • Sağlık-Açlık-İnsanlık Ödenekleri
 • Gönüllü Ödenekleri

Eğitim Bursları Programları

 • Elçilik (iyi niyet) Bursları
 • Üniversite Öğretim Görevlileri Ödenekleri (Uluslararası Rotary tarafından kabul edilmiş olan Georgia Bursu, İsrail Bursu, Japonya Bursu ve Türkiye Bursu Vakıf Programı olmamakla beraber Bölge Rotary Vakfı Komitesince takip edilmektedir.)

Barış Bursları Programları

 • Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Çalışmaları için Rotary Eğitim Merkezleri – (Rotary Dünya Barış Bursiyerleri)
 • Rotary Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Çalışmaları Programı (Tayland)

Grup İnceleme Değişim
 
Fon Yaratma

 • Yıllık Fon
 • Daimi Fon