17 Aralık 2020

17 Aralık 2020

Toplantımızda konuşmacımız Salim Kadıbeşegil idi.